Over de reviews op CoffeeMeister.nl

We moedigen onze klanten aan om actief hun ervaringen te delen door reviews te schrijven. Binnen onze webshop maken we onderscheid tussen twee soorten reviews: productreviews en Trustpilot-reviews.

Productreviews worden geschreven door kopers van koffieproducten die we actief uitnodigen om hun ervaringen te delen. Klanten kunnen alleen reviews plaatsen voor koffieproducten die ze eerder hebben gekocht, nadat ze zijn ingelogd op hun account. Bovendien worden al onze productreviews verwerkt via Rapid Reviews, waardoor we een snelle en betrouwbare beoordeling van de producten kunnen bieden.

Klanten hebben ook de mogelijkheid om een review achter te laten via Trustpilot. Er kunnen ook reviews op Trustpilot verschijnen die niet direct via onze uitnodiging zijn geplaatst en deze zullen niet het 'Geverifieerd' certificaat hebben.

Bij CoffeeMeister.nl maken we geen gebruik van betaalde reviews. We streven naar transparantie en tonen zowel positieve als negatieve feedback. Alle feedback wordt gebruikt om onze service te verbeteren.

Alle reviews worden zorgvuldig gelezen voordat ze worden gepubliceerd, wat enige tijd kan kosten. Normaal gesproken wordt een review binnen maximaal 2 werkdagen na ontvangst gepubliceerd.

Reviews die gaan over de kwaliteit van onze koffieproducten en/of service worden geplaatst. Reviews met racistische, beledigende of grove taal zullen niet worden gepubliceerd.